به نام خدابانک مقالات تخصصی تجارت ، اقتصاد و ...
 


  وفاداری الکترونیک سلاح مخفی شما در وب

 

وفاداری الکترونیک سلاح مخفی شما در وب  

در هجوم برای ایجاد کسب و کارهای اینترنتی، خیلی از مدیران تمام توجه خود را معطوف به جلب مشتریها می‌کنند، تا نگهداری آنها. این یک اشتباه است. اقتصاد منحصر بفرد تجارت الکترونیک، وفاداری مشتری را از همیشه مهمتر کرده است.
چکیده : در هجوم برای ایجاد کسب و کارهای اینترنتی ، بسیاری از مدیران ، به اشتباه ،‌تمام توجه خود را معطوف به جلب مشتری می‌کنند، تا حفظ آن، اما مدیران ارشد پیشتاز تجارت الکترونیک (از مگ ویتمن از شرکت ای . بی گرفته ، تا جک برنن از ونگارد) می‌دانند که وفاداری مشتری یک ضرورت اقتصادی است. جلب مشتری بر روی اینترنت بسیار هزینه زا است و اگر مشتریان وفادار نبوده و به کرات مبادرت به خرید نکنند، سود آوری امری دور از دسترس خواهد بود.
طی دو سال گذشته، فردریک ریچهولد و فیل شفتر، وفاداری الکترونیک را تحت مطالعه قرار داده و استراتژیها و عملکرد بسیاری از شرکتهای پیشرو اینترنتی را تجزیه و تحلیل کرده و هزاران نفر از مشتریان آنها را مورد مطالعه قرار دادند. تحقیقاتی که نتایج دور از انتظاری داشته است. برخلاف نظر عمومی که مشتریان بر خط بسیار متزلزل هستند، آنها به این نتیجه رسیده‌اند که در عمل ، وب محیطی بسیار «چسبنده » است. امروزه، اغلب مصرف کنندگان برخط گرایش واضحی به سمت وفاداری نشان می‌دهند و فن‌آوریهای وب، در صورت کاربرد مناسب، این وفاداری ذاتی را تقویت می‌کند.
در این مقاله ، نویسندگان مزیت‌های زیاد حفظ خریداران بر خط را تشریح می‌کنند. آنها هشدار می‌دهند، اگر مدیران به سرعت وفاداری سودآورترین مشتریان خود را بدست نیاورند و مشتریان جدید مناسبی را جذب نکنند، مجبور خواهند بود با برآورده ساختن درخواستهای گرینجر، دل، آمریکا آن لاین و سایر پیشروان اینترنت را در به دست آوردن اعتماد و وفاداری مشتریان توضیح می‌دهند.
با ترغیب خریدهای مکرر توسط گروهی از مشتریان سودآور، شرکتها می‌توانند مارپیچی از مزیت‌های اقتصادی را آغاز کنند. این اثر وفاداری ، امکان پرداختهای سخاوتمندانه به کارکنان، تامین جریانهای نقدی زیاد برای سرمایه‌گذاران و سرمایه گذاری مجدد متهورانه برای افزایش ارزش عرضه شده به مشتریان را برای شرکتها مهیا می‌سازد.
وقتی به تجارت الکترونیک فکر می‌کنید . وفاداری ممکن است اولین مفهومی نباشد که به ذهنتان خطور می کند. بالاخره، چه مناسبتی می‌تواند چنین تصور غریب و قدیمی برای مشتریانی که با کلیک یک موشواره فرار می‌کنند. یا بوتهای خرید ماشینی که بانکهای اطلاعاتی را برای یافتن بهترین گزینه داد و ستد جست و جو می‌کنند. وجود داشته باشد؟ شهرت محدود و محلی در میان گمنامی بی حد و حصر بازار جهانی اینترنت چه حسنی می‌تواند باشد؟ وفاداری باید با سرعت د رحال اضمحلال باشد. این طور نیست؟
اصلا این طور نیست. مدیران عاملی که پیشگام در تجارت الکترونیک هستند. از مایکل دل (Michael Dell) از شرکت دل Dell (Computer تا مگ ویت من (Whitman Meg ) از ا.ی. بی، (ebay ) از جگ برنن (Jack Brennan) از شرکت ونگارد((Vanguard تا ریچارد کیزر (Richard Keyser) از شرکت گرینجر (Grainger) عمیقا به حفظ مشتری توجه دارند و آن را برای موفقیت عملیات بر خط خود حیاتی می‌دانند. آنها می‌دانند که وفاداری یک الزام اقتصادی است: جلب مشتری روی اینترنت هزینه هنگفتی در بر دارد و اگر آن مشتریها نمانند و تعداد زیادی خرید مکرر صورت ندهند، کسب سود بسیار دشوار خواهد بود. آنها همچنین می دانند که وفاداری یک الزام رقاتبی است: در هر صنعتی ، برخی شرکتها راه بهره‌برداری از ظرفیت وب (( Web را برای ایجاد ارزشی استثنایی برای مشتریها پیدا می‌کنند و این شرکتها در صدد تحکیم روابط سود آور بسیاری هستند که این به زیان رقبای کندتر خواهد بود. بدون «چسب» وفاداری بهترین مدل‌ طراحی شده برای تجارت الکترونیکی نیز راه به جایی نخواهد برد.
در طول دو سال گذشته، ما و همکارانمان در شرکت بین اند کامپانی (Bain & Company) وفاداری الکترونیک را مطالعه کرده‌ایم. ما استراتژیها و شیوه‌های عمل چندین شرکت عمده اینترنتی را تجزیه و تحلیل کرده و طراحی‌ها و طرز کار جایگاه‌های وب آنها را ارزیابی و هزاران مشتری آنها را بررسی کرده‌ایم. آنچه ما کشف کرده‌ایم. ممکن است باعث شگفتی شود. برخلاف این عقیده عمومی که مشتریهای وب فطرتا بی‌وفا هستند و گله وار به سوی ایده نوی بعدی می‌روند. وب واقعا فضای چسبنده‌ای، هم در حوزه شرکت – به مصرف کننده و هم در حوزه شرکت – به – شرکت ، می‌باشد. بیشتر مشتریهای بر خط امروزین، تمایل روشنی به وفاداری نشان می‌دهند و فنآوریهای شبکه، اگر درست به کار برده شودند، این وفاداری ذاتی را تقویت می‌کنند. اگر مدیران به سرعت وفاداری سودآورترین مشتریان فعلی‌شان را جلب نکنند و مشتریان جدید مناسبی را جذب نکنند،‌آینده ناامید کننده‌ای خواهند داشت که در آن در تدارک هوسهای خریدارانی خواهند بود که فقط بیشترین حساسیت را نسبت به قیمت دارند.
ما شنیده‌ایم که فرهیختگان اقتصاد نو استدلال، می‌کنند که اینترنت تمام قواعد قدیمی تجارت را دگرگون کرده است. اما وقتی که به وفاداری مشتری می‌رسیم، قواعد قدیمی مثل همیشه حیاتی هستند. وفاداری هنوز هم در کسب اعتماد نوع درستی از مشتریان موثر است. مشتریانی که می‌توانید به آنان چنان تجربه عالی مستمری عرضه کنید که بخواهند تمام تجارتشان را با شما انجام دهند. لیکن وب سوالات جدیدی مطرح می‌کند و فرصتهای جدیدی ایجاد می کند: قواعد قدیمی را در بستر جدیدی قرار می‌دهد. هدف در این مقاله توضیح آن بستر و پیامدهای آن است.
اقتصاد وفاداری الکترونیک
ده سال پیش، بین با همکاری ارل ساسر(Earl Sasser) از مدرسه بازرگانی هاروارد ، هزینه‌ها و درآمدهای حاصله از خدمت دهی به مشتریان را در طول چرخ زندگی خریدشان تجزیه و تحلیل کدر. در این تحقیق نشان داده شده است که در همه صنایع، هزینه بالای جذب مشتری باعث می‌شود که بسیاری از روابط با مشتریان در سالهای اولهی غیر سود آور باشند. فقط در سالهای بعد، وقتی که هزینه خدمت دهی مشتریان وفادار پائین می‌رود و حجم خریدهایشان بالا می‌رود. این روابط سود سرشار به بار می‌آورند. نکته اصلی آن است که افزایش نرخ حفظ مشتری به میزان 5 درصد، سود را به میزان 25 تا 95 درصد افزایش می دهد . این اعداد بسیاری از مدیران تکان داد و باعث شروع یک یورش جهت یافتن استراتژیهای برای حفظ مشتری شد که بسیاری از آنها هنوز هم منافع زیادی را حاصل می‌کنند.
وقتی ما همان روش را برای تجزیه و تحلیل اقتصاد چرخه زندگی مشتری در چندین بخش تجارت الکترونیک از جمله ، کتاب، پوشاک، خوارو بار و لوازم خانگی الکترونیک ، به کار بردیم، عملا به اقتصاد کلاسیک وفاداری رسیدیم. در حقیقت الگوی عمومی (اول زیان، سپس سودهای، افزایش یابنده) واقعا روی اینترنت تشدید می شود. «اقتصاد چرخه زندگی مشتری در تجارت الکترونیک» در شروع یک رابطه، هزینه‌های جذب مشتری در تجارت الکترونیک، غالبا به طور غیر ملاحظه‌ای بیشتر از کانال‌های سنتی خرده فروشی است. به عنوان مثال، در خرده فروشی الکترونیک پوشاک ، برای شرکتهای صرفا اینترینتی، جذب مشتریان جدید 20 تا 40 درصد هزینه بیشتری نسبت به خرده فروشیهای سنتی با هر دو نوع فروشگاه فیزیکی و بر خط ، به دنبال دارد. این بدان معناست که زیانها در مراحل اولیه رابطه بیشتر است.
اگر چه، در سالهای آینده، رشد سود حتی با نرخی سریعتر شتاب خواهد داشت. در خرده فروشی الکترونیک پوشاک، مشتریان قدیمی در ماههای بیست و چهارم تا سی‌ام رابطه‌شان، بیشتر از دو برابر شش ماه اول خرید می کنند و چون برای فروشگاههای وب افزایش طیف محصولات نسبتا آسان است، می‌توانند انواع بیشتر و بیشتری از کالاها را به مشتریان وفادار بفروشند که همین باعث گسترش و تعمیق روابط در طول زمان می‌شود. در حقیقت، قراین حاکی است که مشتریان و بی‌تمایل به یک کاسه کردن خریدهایشان از یک فروشنده اصلی دارند، تا آنجائیکه خرید از جایگاه آن فروشنده، جزء جریان عادی روزانه‌شان می‌شود. این پدیده ، خصوصا در بخش شرکت- به شرکت آشکار است. برای مثال گرینجر ، بزرگترین فروشنده لوازم صنعتی در آمریکا، دریافت که مشتریان قدیمی که حجم خریدشان در شبکه‌های سنتی گرینجر تثبیت شده بود، وقتی شروع به استفاده از جایگاه گرینجر روی وب کردند، خریدهایشان را به میزان متنابهی افزایش دادند. فروش به این مشتریان سه برابر نرخ فروش به مشتریان مشابهی که فقط از فروشگاههای فیزیکی استفاده می‌کردند. افزایش یافت.
علاوه بر خرید بیشتر، مشتریان وفادار ، همچنین غالبا مشتریان جدیدی را به فروشنده ارجاع می‌دهند که خود منبع سرشار دیگری برای کسب سود است. ارجاع مشتریان در تجارت ستی هم پرسود است ، ولی در اینترنت تقویت می‌شود، زیرا حرف موشواره از حرف دهان تندتر پخش می‌شود. مشتریهای بر خط، مثلا می‌توانند از پست الکترونیک برای پخش توصیه جایگاه وب مورد علاقه خود به ده‌ها دوست اعضای خانواده، استفاده کنند . خیلی از خرده فروشیهای الکترونیک در حال خودکار کردن جریان ارجاع هستند. یعنی می‌گذارند مشتریان در حالیکه د رجایگاه‌های خرده فروشیهای الکترونیک هستند، توصیه به آشنایان خود بفرستند. از آنجاییکه جذب مشتریان ارجاع شده ارزان صورت می‌گیرد، سود آوری د ر چرخه زندگی آنها خیلی زودتر آغاز می‌شود.
ای.بی یکی از پیشگامان تجارت الکترونیک است که از سودهای اقتصادی حاصل از ارجاع از طریق مشتریان وفادار بهره می‌برد. بیش از نیمی از مشتریان ای. بی ارجاعی هستند . مگ ویت من مدیر عامل شرکت ،اخیرا به مجله وال استریت (Wall Street Journal) گفت: «اگر به سوابق فروش فصلی ما مراجعه کنید، خواهید دید که کمتر از 10 دلار برای به دست آوردن یک مشتری جدید هزینه می‌کنیم. علت آن است که ما با «کلام دیگران » جلو برده می شویم. ای بی دریافته است که حتی هزینه نگهداری مشتریان ارجاع شده به مراتب کمتر از آنهایی است که به وسیله تبلیغات یا فعالیتهای دیگر بازاریابی جذب می‌شوند. مشتریان ارجاع شده به جای تلفن کردن به واحد پشتیبانی فنی ای. بی، تمایل به استفاده از راهنمایی کسانی دارند که آنها را ارجاع کرده‌اند. تاثیر این امر آن است که مشتریان وفادار نه تنها کار تبلیغ و فروش را بر عهده می‌گیرند، بلکه آنها را برای واحد پشتیبانی شرکت هم، کارمند مجانی هستند.
ترکیب تمام این عوامل اقتصادی بدین معنی است که ارزش وفاداری اغلب روی اینترنت بیشتر از دنیای فیزیکی است. برای تمام شرکتهایی که روی شبکه تجارت می‌کنند، پیامد آشکار این است : شما نمی‌توانید سودهای عالی طولانی مدت ایجاد کنید، مگر آنکه وفاداری عالی مشتری را به دست آورید.
امری اعتمادی
برای کسب وفاداری مشتریان، باید اول اعتماد آنها را جلب کنید . این همیشه حقیقت داشته است، اما روی وب که معامله از دور انجام می‌شود و مخاطره و عدم موقطعیتها تشدید شده است ، این مسئله حقیتی تر است . در خرید بر خط ، مشتریان نمی‌توانند به چشم کارمند فروش نگاه کنند. نمی‌توانند اندازه فضای فیزیکی یک فروشگاه یا دفتر را برانداز کنند و نمی‌توانند فراورده ها راببینند و لمس کنند . آنها باید به تصاویر و قولها تکیه کنند و اگر آنها به شرکتی که آن تصاویر و قولها را عرضه می‌کند، اعتماد نداشته باشند، از جای دیگر خرید خواهند کرد. در حقیقت ، وقتی ما از خریداران و بی پرسیدیم که خصیصه‌های خرده فروش الکترونیک که مهمتر از همه چیز در انجام معامله آنها بوده ، را نام ببرند. جواب اول این بود: « یک جایگاه وب که می‌شناسیم و به آن اطمینان داریم.» تمام خصیصه‌های دیگر، از جمله کمترین قمیت و وسیع ترین مجموعه ، بعد از آن قرار داشتند . روی شبکه ، قیمت حکمفرمایی نمی‌کند، اعتماد می‌کند.
وقتی مشتریان به یک فروشنده بر خط اعتماد دارند. امکان آنکه اطلاعات شخصی بدهند، بیشتر است . این اطلاعات شرکت مربوطه را قادر می‌سازد که رابطه نزدیکتری با مشتریان برقرار کرده و محصولات و خدماتی را که برایشان ارجحیت شخصی دارد ، پیشنهاد کند که این ، خود باعث افزایش اعتماد می‌شود و وفاداری را تقویت می‌کند. چنین چرخه موثری می‌تواند به سرعت به یک مزیت پایدار نسبت به رقیبان تبدیل شود.
به طور مثال، آمازون، کام ((Amazon.com با ایجاد موثق ترین و قابل اعتماد ترین جایگاه وب در تجارت کتاب، بر بازار کتا ب تسلط یافته است . میلیونها مشتری با خیال راحت اسم، آدرس و شماره کارت اعتباری خود را برای ذخیره در سیستم سفارش دهی، در اختیار آمازون قرار می‌دهد. راحتی حاصل (مشتریها می‌توانند مکررا با یک کلیک خرید کنید) یک مزیت رقابتی شده است این یکی از بزرگترین دلایلی است که مشتریان را بر می‌گرداند تا نه تنها کتاب، بلکه همچنین لوح فشرده ویدئو ، سخت افزار و تعداد زیادی محصولات دیگر بخرند. اگر مشتریان به آمازون اعتماد نداشتند. اگر می‌ترسیدند که شماره کارت‌های اعتباریشان ممکن است به مخاطره بیافتد یا ممکن است با سیلی از تبلیغات مواجه شوند، هرگز اطلاعات شخصی خود را نمی‌دادند و شرکت به سرعت موقعیت ممتاز خود را از دست می‌داد. این شرکت ارزش اعتماد را به خوبی می‌شناسد.

چاپ یادداشت
del.icio.us digg newsvine furl Y! smarking segnalo
نویسنده : حمید رضا | ساعت 06:01 ب.ظ روز جمعه 5 مهر‌ماه سال 1387
| 0 نظر | لینک ثابت
@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

خطرات و عوارض اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

شایع ترین اختلال روانی در اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

نحوه مقابله با هرزنامه Spam

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

ویژگی های یک وبلاگ فعال

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

بکارگیری فناوری مدرن برای افزایش توانایی افراد نابینا

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

فناوری اطلاعات

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

اعتیاد به ایمیل (پست الکترونیکی)

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

فواید ترافیک سایت و وبلاگ

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

موقعیت یاب ماهواره ای   GPS

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

بلوتوث و ارتباط با اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

بلوتوث چیست؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

انواع کابل

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

نحوه کار مسیر یاب

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

firewall چطور کار می کند؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

امنیت اطلاعات و آمادگی شبکه های ایرانی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

ابزارهای گسترش تجارت الکترونیک

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

 

تبلیغات در دنیای مجازی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

زندگی معنوی در دنیای مجازی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

سرویس دنیای مجازی گوگل

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

دنیای مجازی علوم ارتباطات

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

ضررها و آسیبهای چت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

قوانین فیلترینگ در قاره اروپا و  آمریکا

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

فیلترینگ

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

بیماری مدرن اعتیاد به اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

خطوط پرسرعت یا ADSL

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

نحوه ایجاد  وب سایت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

علت تفاوت آدرسهای اینترنتی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

اسپم

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

جرایم جدید کامپیوتری

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

وبلاگ نویسی در دنیای مجازی اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

وبلاگ و تاریخچه آن

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تعاریف و تاریخچه فن آوری اطلاعات Information Technology

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

نقش  کارتهای اعتباری در تجارت الکترونیکی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تاثیر سازنده اینترنت بر اخلاق کاربران

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

جوانان و اتاقهای چت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

روند شکل گیری اینترنت در جهان و  ایران

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تاریخچه حضور اینترنت در ایران

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تاثیر اجتماعی و فرهنگی اینترنت در جامعه

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

شهر مجازی و شهرالکترونیکی E-CITY

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

روش تایپ 10 انگشتی با صفحه کلید کامپیوتر

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

RSS چیست؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

فن آوری بیسیم Wireless

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

ده توصیه مهم هنگام کار با  مانیتور

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

فناورى اطلاعات و جهان امروز

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

دنیای مجازی علوم ارتباطات

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

نحوه کارمندیابی شرکت گوگل  Google

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

ضررها و آسیبهای چت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

قوانین فیلترینگ در قاره اروپا و  آمریکا

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

فیلترینگ

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

آشنایی  با مفهوم نرم افزار متن باز (open source)

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

روش های معمول هک گوشی تلفن همراه

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

علل کاهش سرعت کامپیوتر

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

23 راه برای دانلود از یوتیوب

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

از ادیسون درس وبلاگ نویسی بگیرید!

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

سیر تحول کامپیوترها

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

سیستم عاملهای ویندوزی شرکت مایکروسافت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

قفل کامپیوتری

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

پیر امیدیار Pierre Omidyar ؛ ثروتمندترین ایرانی و موسس ایرانی eBay

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

شبکه کامپیوتری network

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تاریخچه شرکت  دل (DELL CORPORATION)

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

لوح فشرده

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

استاندارد ISF، تجربه ی برتر امنیت اطلاعات

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

مقایسه دو سیستم عامل عمومی ویندوز WinDows  و لینوکس  

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

نکات مهم و اساسی در موردپست الکترونیکی Email

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

عوامل موثر بر سرعت  رایانه

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

فن آوری اطلاعات و ارتباطات- ICT

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

چگونه یک متخصص امنیتی شوم؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تاثیر اینترنت و فناورى اطلاعات بر بازارها و موسسات بیمه‌

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

15 رخداد  نوین  فن آوری اطلاعات و ارتباطات

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

توصیه هایی جهت بهبود کاربری کامپیوتر

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

شبکه پیجر Pager

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

فن آوری  بلوتوث

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

کاستن سر و صدای کامپیوتر

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

آمارگیری وب سایت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

روشهای غیرمعمول بالابردن ترافیک و بازدید وبسایت یا وبلاگ

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تاریخچه مختصری از گوگل google

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

زندگی نامه فیلیپ کاتلر PHILIP KOTLER پدر بازاریابی جهان

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------تاریخچه کارت هوشمند

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

اعتیاد به اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

راهنمای ساخت وبلاگ

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

شبکه جهانی اینترنت internet

چیست ؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

دنیای هکرها

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

مفاهیم و تعاریف راهبری شبکه اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

آشنایی با آموزش مجازی از راه دور

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------بازدیدکنندگان خود را به مشتریان تبدیل کنید

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

وبلاگ و وبلاگ نویسی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

افزایش بازدیدکنندگان یک وبلاگ

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

راههای افزایش بازدید وبلاگ

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

15 روش برای بالا بردن  امنیت شبکه

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تاریخچه لپ تاپها Laptop

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

مفهوم واژه مدیریت ارتباط با مشتری

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

ای اس پی ISP -  شرکت خدمات سرویس های اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------کتابخانه دیجیتالی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

6 راز بزرگ موفقیت در وبلاگ نویسی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------ده اشتباه در وبلاگ نویسی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تاریخچه دانشنامه های اینترنتی ویکی Wiki

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------ویروس کامپیوتری Viruses

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------تاریخچه ی  بازی های دیجیتالی( کامپیوتری)

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

زندگی نامه تیم برنرزلی Tim Berners-Lee خالق وب WorldWideWeb

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

سوپرکامپیوتر Super Competer  یا کامییوتر بزرگ

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تاریخچه موبایل در جهان و ایران

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

اهمیت رنگ در طراحی وب سایت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

خطوط اینترنت ماهواره چیست ؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تاریخچه سیستم عامل اپن سورس لینوکس Linux

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

بهره گیری از فن آوری های  آموزش الکترونیکی برای معلولان

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------چه نوع تبلیغی موجب فروش می‌شود؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

------------------------------------------- ۷۳ایده بازاریابی برای افزایش فروش

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------هشت اشتباه مهلک در طراحی یک وب سایت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

هاست خوب چه شرایطی دارد و میزبان خوب کیست ؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

رازهای افزایش فروش از طریق وب

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

راهکارهای افزایش بهره ‌وری بنرهای تبلیغاتی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------کلاهبرداری اینترنتی!!  بازاریابی شبکه ای؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------معرفی سرویسهای رایگان وبلاگ ایران

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

------------------------------------------- راههای وبلاگ نویسی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

زندگی نامه چارلز اشواب Charles Schwab ازبزرگان و پایه گذاران تجارت الکترونیکی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

اینترنت و درآمدزایی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

چهارده روش برای بالا بردن امنیت در یاهو ودیگر وبسایتها برای محاف

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

ارتباطات عصر تنهایی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

10 ایده جالب که وب را متحول کرد!

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

اینترنت اکسپلورر 7

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

ارتباطات جمعی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

اینترنت اکسپلورر

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

کاربردهای اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------ارسال فایل از طریق پست الکترونیکی (E-mail)

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

وب سایت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

یروزی در تجارت اینترنتی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

مضرات و مزایای کار خانگی با اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تجارت الکترونیکی در جهان امروز

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

نقش "اطلاعات" و "ارتباطات" در جهان امروز

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

مراحل انجام تجارت آنلاین (تجارت الکترونیک E-Commerce)

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

چگونه می توانید یک بازاریاب اینترنتی خارق العاده باشید

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

چگونه می توان در سطح اینترنت موفق بود؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------مدیریت محتوا و ترکیب چندرسانه

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

ارتباطات و فرهنگ در اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

زیر ساخت اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تاریخ اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

اینترنت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------اهمیت اینترنت در استراتژی بازاریابی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------تقویت تاثیر تبلیغات در وب

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

بازاریابی از طریق اینترنت چه فوایدی دارد ؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

زیر ساختهای روبنائی تجارت الکترونیک در ایران

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

ویژگی های یک سایت فروش موفق

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------دو شاخص مهم در موفقیت تجارت شما

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

معرفی و بهینه سازی وب سایت در موتورهای جستجو

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

دگرگونی تجارت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

وب سایت چیست ؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

انواع تجارت الکترونیک

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

قانون تجارت الکترونیک

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تعریف تجارت الکترونیک

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------15 روش برای توسعه کار و تجارت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

9 ویژگی افراد موفق در کار و تجارت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

استراتژی فروشندگی اینترنتی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------برنامه ریزی اثر بخش

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------ترس از شکست: عامل نابودی موفقیت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

موفقیت در کار و تجارت (قسمت سوم)

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------موفقیت در کار و تجارت (قسمت دوم)

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------موفقیت در کار و تجارت( قسمت اول)

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------از اشتباهات خود درس بگیرید

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------تبلیغات اینترنتی درمقابل تبلیغات چاپی سنتی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

معرفی تجارت الکترونیک

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تجارت اینترنتی و شبکه‌ای

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

اقتصاد نوین اطلاعات

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تجارت سود آور

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

ده درس مهم در زمینه تجارت اینترنتی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

تجارت الکترونیک

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------چگونه یک طرح تجاری موفق ایجاد نماییم ؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------راههای موفقیت در تجارت

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------بازاریابی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------مزیت های تبلیغات اینترنتی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------چرا تبلیغات اینترنتی؟

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------صنعت تبلیغات اینترنتی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------هفت مساله مهم در تجارت اینترنتی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------موتورهای جستجو

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------تجارت الکترونیک

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------شرکتهای تبلیغاتی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------ناشران اینترنتی

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------

@title نشانه های اعتیاد به اینترنت

-------------------------------------------تبلیغات اینترنتی در ایران

تعداد بازدیدها : 75595
     RSS 2.0     
با تشکر از بلاگ اسکای